birim çevir
Kapat

Basınç Birimleri Çevir

değiştir
Çevrilecek birim :

ARAMA YAP SONUCA DAHA ÇABUK ULAŞ

Basınç Birimleri

Basınç ölçüm birimleri dönüştürme sayfasında attobar, bar, dekabar, desibar, egzabar, femtobar, gigabar, hektobar, kilobar, megabar, mikrobar, milibar, nanobar, petabar, pikobar, santibar, terabar, yoktobar, yottabar, zeptobar, zettabar, attopascal, dekapascal, desipascal, egzapascal, femtopascal, gigapascal, hektopascal, kilopascal, megapascal, mikropascal, milipascal, nanopascal, pascal, petapascal, pikopascal, santipascal, terapascal, yoktopascal, yottapascal, zeptopascal, zettapascal, su sütunu [santimetre], su sütunu [inç], su sütunu [milimetre], inç su [4c], santimetre su [4c], mikrometre su [4c], milimetre su [4c], feet su [4c], metre hava [0c], metre hava [15c], feet hava [0c], feet hava [15c], inç hava [0c], inç hava [15c], mikrometre civa [0c], mikron civa [0c], milimetre civa [0c], feet civa [0c], santimetre civa [0c], inç civa [0c], gram-kuvvet/santimetrekare, kilogram-kuvvet/santimetrekare, kilogram-kuvvet/metrekare, kilogram-kuvvet/milimetrekare, kilopond/santimetrekare, kilopond/metrekare, kilopond/milimetrekare, kilonewton/metrekare, meganewton/metrekare, newton/metrekare, newton/milimetrekare, ton/feetkare [uzun], ton/feetkare [kısa], ton/inçkare [uzun], ton/inçkare [kısa], ton/metrekare, desitorr, militorr, santitorr, torr, atmosfer [standart], atmosfer [teknik], barad, barye, dyne/santimetrekare, milihg, santihg, kip/feetkare, kip/inçkare, ons/inçkare, pieze, pound/feetkare, pound/inçkare, poundal/feetkare, sthene/metrekare çeviri hesaplaması yapılmaktadır.