birim çevir
kilobar = 0 milimetre su [4C]
Kapat

kilobar milimetre su [4C] Çevir

değiştir
Çevrilecek birim :

ARAMA YAP SONUCA DAHA ÇABUK ULAŞ

kilobar ve milimetre su [4C] Nasıl Çevrilir?

kilobar basınç biriminin milimetre su [4c] basınç birimine oranı 10197162.1298 değeridir. Buna göre yukarıda değer olarak seçmiş olduğunuz kilobar basınç birimi milimetre su [4c] basınç biriminin 0 katı büyüklüğündedir.