birim çevir
santimetre civa [0C] = 0 su sütunu [milimetre]
Kapat

santimetre civa [0C] su sütunu [milimetre] Çevir

değiştir
Çevrilecek birim :

ARAMA YAP SONUCA DAHA ÇABUK ULAŞ

santimetre civa [0C] ve su sütunu [milimetre] Nasıl Çevrilir?

santimetre civa [0C] basınç biriminin su sütunu [milimetre] basınç birimine oranı 135.95100263618 değeridir. Buna göre yukarıda değer olarak seçmiş olduğunuz santimetre civa [0c] basınç birimi su sütunu [milimetre] basınç biriminin 0 katı büyüklüğündedir.